Đang tải... Vui lòng chờ...

BẢNG GIÁ APTOMAT TÉP HYUNDAI 2018 (MCB HYUNDAI)

Bảng giá Aptomat Tép Hyundai áp dụng 15/06/2017

(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)

Mã hàng In(A) Icu (kA) Đơn giá(VNĐ)
APTOMAT- MCB (Loại thanh cài) Đặc tính cắt: B/C/D
HiBD63-N (1P) 6~63A 6 62,000
HiBD63-N (2P) 6~63A 6 138,000
HiBD63-N (3P) 6~63A 6 225,000
HiBD63-N (4P) 6~63A 6 370,000
HiBD63-N (1P+N) 6~63A 6 138,000
HiBD63-N (3P+N) 6~63A 6 370,000
HiBD63h (1P) 6~63A 10 95,000
HiBD63h (2P) 6~63A 10 210,000
HiBD63h (3P) 6~63A 10 340,000
HiBD125 (1P) 63~125A 10 175,000
HiBD125 (2P) 63~125A 10 380,000
HiBD125 (3P) 63~125A 10 610,000
HiBD125 (4P) 63~125A 10 990,000
APTOMAT RCBO (dòng dò 10/ 30/ 100/ 300/ 500mA)
HiRO40 (1P+N) 10~40A 4.5 510,000
APTOMAT RCCB (dòng dò 10/ 30/ 100/ 300/ 500mA)
HiRC63 2PG 16 -25 -32 -40 -63A 540,000
HiRC63 4PG 16 -25 -32 -40 -63A 640,000
SWITCH DISCONNECTOR
HiSD125 1P 16 - 32 - 63A 60,000
100 - 125A 95,000
HiSD125 2P 16 - 32 - 63A 120,000
100 - 125A 190,000
HiSD125 3P 16 - 32 - 63A 190,000
100 - 125A 300,000
HiSD125 4P 16 - 32 - 63A 250,000
100 - 125A 395,000
In văn bản

Lượt truy cập