Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo mới

Hyundai thông báo bổ sung sản phẩm Contactor HGC150AF Y type
Hyundai thông báo bổ sung sản phẩm Contactor HGC150AF Y type (AC controlled).

Thông báo của Hyundai Electric về việc dừng sản xuất dòng sản phẩm Hi-series MCB, thay thế bằng sản phẩm HG-series MCB

Hyundai Electric khánh thành Trung Tâm Phân Tích - Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm “RELIABILITY ASSESSMENT CENTER”.
Trung tâm được đầu tư đẩy đủ máy móc thiết bị hiện đại của một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế: máy phân tích vật liệu, thiết bị thí nghiệm (nhiệt độ, độ ẩm, độ bền cơ điện, dòng điện, điện áp …) phục vụ cho công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm (R&D) của Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN RƠ LE NHIỆT HYUNDAI
Nhằm hỗ trợ quý khách lựa chọn sản phẩm Rơ le Nhiệt Hyundai HGC thuận tiện và dễ dàng, công ty TNHH Linh Trung kính gửi quý khách bảng hướng dẫn chọn mã sản phẩm Rơ le nhiệt Hyundai Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG TẮC TỪ HYUNDAI
Nhằm hỗ trợ quý khách lựa chọn sản phẩm Công tắc từ Hyundai HGC thuận tiện và dễ dàng, công ty TNHH Linh Trung kính gửi quý khách bảng hướng dẫn chọn mã sản phẩm Công tắc từ Hyundai Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN APTOMAT HGM HYUNDAI
Nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn Aptomat HGM Hyundai dễ dàng và thuận tiên hơn, công ty TNHH Linh Trung kính gửi tới quý khách bảng chọn mã Aptomat Hyundai Tiếng Việt

Thông báo hãng Hyundai dừng sản xuất dòng sản phẩm U-Series
Công ty TNHH Linh Trung thông báo hãng Hyundai dừng sản xuất các dòng sản phẩm thuộc dòng U-Series.

Lượt truy cập